ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

ทุกวันพุธ บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

13 ธ.ค. 61 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนการระงับฉุกเฉินระดับ 2 (โรงงาน) ประจำปี 2561