คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (CATEMAG) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (CATEMAG) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว โดยมีนายประสาน บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้การต้อนรับ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.- 10.30 น. จำนวน 25 คน