คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี  เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. จำนวน 100 คน