คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. จำนวน 50 คน