ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 12 - 16 ก.ย. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ดำเนินการ Plan Shutdown

วันที่ 13 - 17 ก.ย. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ซ่อมบำรุง / ถังบรรจุสารเอทานอล (72D104)

วันที่ 10 ต.ค. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561