ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1  บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 กันยายน  2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.