ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 7 ก.ย. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. บริษีท พีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแนวการส่งท่อผลิตภัณฑ์