ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานในพื้นที่มาบตาพุด

ทุกวันพุธ บริษัทออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 (หน่วยผลิตที่1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 2 ก.ย. บริษัท มนต์ ทรานสปอร์ต จำกัด สาขา ระยอง ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้สำนักงานและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561