ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 22 ส.ค. บริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 30 ส.ค. บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของนิคมอุตสาหกรรม