ไปยังเหตุการณ์ :

ช้อมูลเบื้องต้น

ชื่อเหตุการณ์ ไฟไหม้สายไฟ
เวลาเกิดเหตุ 08 สิงหาคม 2565
รายละเอียดเหตุการณ์ แจ้งเพื่อทราบ : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 20.32 น. รับแจ้งจากงานป้องกันฯ 3 เบอร์โทร 038-018108 แจ้งมีเหตุไฟไหม้สายไฟ บริเวณหมู่บ้านสายลมเย็นพาราไดซ์ ชุมชนสำนักกะบาก ทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ เวลา 20.36 น. งานป้องกันฯ 3 นำรถตรวจการณ์ 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย ทำการเข้าระงับเหตุ เวลา 21.17 น. สามารถระงับเหตุได้ เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ // ศูนย์ EIC
สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชุมชนสำนักกะบาก

ลำดับเหตุการณ์

วัน เวลา เหตุการณ์ คำแนะนำ